DIGITAL SIGNAGE REŠENJE U BIOSKOPU ARENA CINEPLEXX

U skladu sa zahtevima savremenog bioskopskog prostora u holu Arena Cineplexx u Novom Sadu implementirano je više Digital Signage rešenja. Iznad glavnog pulta smešten je video zid sastavljen od 4 seamless monitora od 55’’ proizvođača…

SAVREMENE TEHNOLOGIJE U KOMUNALNIM SLUŽBAMA – INSTALACIJA VODOVOD NOVI SAD

Video zidovi su idealno rešenje za razmenu podataka, posebno u centrima gde se nadgleda rad komunalnih službi. U komunalnim preduzećima je od ključnog značaja pažljivo upravljanje resursima kako bi se sprečili skupi prekidi u snabdevanju.…

NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR EPS-a U NOVOM SADU

Pouzdan i efikasan sistem nadgledanja 24/7 u oblasti energetike doprinosi kako prevenciji i brzom rešavanju mogućih kvarova na mreži, tako i značajnim uštedama koje se ostvaruju u proizvodnji i prenosu električne energije. Projektovanjem…